SENZAPACK - obalové materiály | SENZA PACK

DOPRAVA ZDARMA
DOPRAVA ZDARMA
nad 5.000 Kč
EXPEDUJEME
EXPEDUJEME do 48 hod
OSOBNÍ ODBĚR
OSOBNÍ ODBĚR

Reklamace

PRÁVA ZÁKAZNÍKA VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v trvání šest měsíců od jeho dodání.

Případné vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V reklamaci je povinen přesně popsat zjištěné vady. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně posouzení vady musí být vyřízena nejpozději do třiceti kalendářních dnů.

V závislosti na druhu vady má kupující právo na výměnu věci nebo její bezplatnou opravu, nebo, není-li to možné, na slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.